Prezentace firmy či nabízených výrobků a služeb na tématicky zaměřených výstavách a veletrzích je v současné době stále populárnější. Vzhledem k návštěvnostem těchto akcí tuto formu propagace doporučujeme zejména pro firmy, které nemají možnost přímo oslovovat potencionální zákazníky, navazovat obchodní vztahy s odběrateli a dodavateli v oboru.

realizace výstavních expozic na klíč:
zajištění prostoru, návrh expozice, stavba a realizace expozice, zajištění občerstvení, hostesek...
podpora prezentace (inzerce, spoty, letáky atd.)
realizace promo akcí:
tyto akce (ankety, dotazníky, rozdávání vzorků, ...) rovněž zajišťujeme po dohodě s klientem na stejné bázi jako výstavní expozice, mohou zahrnovat také marketingový průzkum trhu.
KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH, EXPOZICE
A STÁNKY NA KLÍČ, AKCE A PŘEDMĚTY NA PODPORU PRODEJE...
realizace propagačních a reklamních akcí:
tyto akce (přehlídky, prezentace, soutěže...) zajišťujeme po dohodě s klientem na stejné bázi jako výstavní expozice

kontakty  KONTAKTY    (c) 2003 KALIGRA s.r.o. , <<< ÚVOD aktualizace 30.03.2004