Oblast reklamy nazvanou Media rozdělujeme na dvě části:

Reklama v médiích:

inzerce v tisku (navrhneme a vyrobíme inzerát, zajistíme jeho otištění ve Vámi vybraných novinách a časopisech, uveřejnění může být jak jednorázové, tak formou dlouhodobé kampaně)
inzerce v rádiu (navrhneme a vyrobíme rozhlasový spot, zajistíme jeho odvysílání ve Vámi vybraných rádiích, uveřejnění může být jak jednorázové, tak formou dlouhodobé kampaně)
INZERCE V TISKU, VÝROBA A VYSÍLÁNÍ SPOTŮ PRO RÁDIO, WWW STRÁNKY, AUDIO A VIDEO PREZENTACE, ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY...
Multimediální a jiné prezentace:
audio (mluvené slovo, hudba, efekty...)
video (natočení, střih, titulkování...)

Dále nabízíme:
www stránky (tvorba prezentace včetně zajištění web prostoru)
prezentace na CD (kombinace obrazu, videa a zvuku)
elektronické dokumenty (šablony a formuláře v el.podobě)

Vaši prezentaci uložíme ve formě, jakou si zvolíte - CD, VHS, DVD.
Pro všechna tato média Vám navrhneme a vyrobíme kvalitní obaly.


kontakty  KONTAKTY    (c) 2003 KALIGRA s.r.o. , <<< ÚVOD aktualizace 30.03.2004